Conference “Transforming the mountain regions of Romania” – Ministry of Agriculture and Rural Development, World Bank – 27’th of June 2018

“Transforming the mountain regions of Romania” was the title of the Conference organized by the Ministry of Agriculture and Rural Development in partnership with the World Bank in Bucharest on Wednesday, June 27, 2018. Among the guests were renowned international experts, Franz Fischler – former European Commissioner for Agriculture and Rural Development, Thomas Dax – Senior analyst at the Austrian Federal Institute for Mountain Farming, Nicolas Evrard – Secretary General of the European Association of Elected Representatives of the Mountain Regions and World Bank experts. From Romania some of the most representative organizations and institutions for the specific character of the sustainable development of the mountain area were invited, including RoMontana Association (one of the oldest and most active in Romania) – represented by Rey Adrian Radu, President, as well as representatives of other ministries, members of the Committee for Agriculture in Parliament and local public authorities.… Citește articolul

“Transformarea regiunilor montane din România” – Conferinta MADR și Banca Mondială, 27 iunie 2018

“Transformarea regiunilor montane din România” a fost titlul Conferinței organizate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în parteneriat cu Banca Mondială la București, miercuri, 27 iunie 2018. Printre invitați s-au numărat experți internaționali de renume, respectiv dl. Franz Fischler – fost Comisar European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, dl. Thomas Dax – Senior analyst la Institutul Federal Austriac pentru Agricultură Montană, dl. Nicolas Evrard – Secretar general al Asociației Europene a Reprezentanților Aleși din Regiunile Montane și experți ai Băncii Mondiale. Din România au participat cele mai reprezentative organizații și instituții pentru specificul dezvoltării durabile a zonei montane, printre care se numără și Asociatia RoMontana (una din cele mai vechi și active din România) – reprezentată prin Rey Adrian-Radu, Președinte, precum și reprezentanţi ai altor ministere, membrii ai Comisiei pentru Agricultură din Parlament și ai autorităților publice locale.… Citește articolul

The “Mountain Law” project was adopted by the Chamber of Deputies from Romania. One billion Euro for the mountain area!

The Chamber of Deputies from Romania adopted the “mountain law” project, with 245 votes in favor, 1 against and 28 abstentions, which provides for the establishment of a program to encourage activities in the mountain area, for which a budget of EUR 1 billion is allocated from the state budget for 10 years. The law regulates the ways of smart, sustainable and inclusive protection and development of the mountain area. According to the adopted texts, this law approves the program for encouraging activities in the mountain area, for which one billion euro is allocated for a period of 10 years from the coming into force of this law, from the state budget, through the budget of the Ministry Agriculture and Rural Development.… Citește articolul

Proiectul de “Lege a Muntelui” a fost adoptat de Camera Deputaților. Un miliard de Euro pentru zona montană!

Camera Deputaţilor a adoptat, marţi, cu 245 voturi pentru, unul împotrivă şi 28 abţineri, proiectul Legii muntelui, care prevede instituirea unui program de încurajare a activităţilor din zona montană, pentru care se alocă de la bugetul de stat un miliard de euro pe o perioadă de 10 ani. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modalităţile de protecţie şi dezvoltare inteligentă, durabilă şi incluzivă a zonei montane. Potrivit textelor adoptate, prin prezenta lege se aprobă Programul de încurajare a activităţilor din zona montană, pentru care se alocă un miliard de euro pe o perioadă de 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.… Citește articolul

PEFC national forestry certification standards for Romania have been endorsed by PEFC International on the 04’th of June, 2018!

PEFC national forestry certification standards for Romania have been endorsed by PEFC International on the 04’th of June, 2018! PEFC is the world’s largest forest certification system. The National Standards for Romania were developed from 2014 to 2017 through a project that benefited from funding from the Swiss-Romanian Cooperation Programme, being implemented by a consortium consisting of Asociatia Romontana, Universitatea ”Stefan cel Mare”, Suceava (Forestry Faculty), Open Fields Foundation, Nostra Silva Federation and Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete SAB (Swiss Centre for Mountain Regions). More details about the project can be found here https://romontana.org/…/intarirea-capacitatii-asociatiilor…/ PEFC Romania is an organisation created following this project and will operate as a National Governing Body for implementing this forest certification system.… Citește articolul

Standardele nationale de certificare forestieră în sistem PEFC pentru România au fost aprobate de către PEFC International în data de 04 iunie 2018!

Standardele nationale de certificare forestieră în sistem PEFC pentru România au fost aprobate de către PEFC International în data de 04 iunie 2018! PEFC este cel mai mare sistem de certificare forestieră din lume. Standardele naționale PEFC pentru România au fost dezvoltate în perioada 2014 – 2017 prin intermediul unui proiect ce a beneficiat de finanțare din partea Programului de Cooperare Elvețiano-Român, fiind implementat de către un consorțiu format din Asociatia Romontana, Universitatea ”Stefan cel Mare”, Suceava (Facultatea de Silvicultură), Fundația Open Fields, Federația Nostra Silva și Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete SAB (Centrul Elvețian pentru Regiunile Montane). Mai multe detalii despre proiect găsiți aici https://romontana.org/intarirea-capacitatii-asociatiilor-d…/… Citește articolul

Școala de vară IPROMO 2018 (Italia): “Bioeconomia în zonele montane – oportunitate pentru dezvoltare locală”

Suntem încântați să anunțăm lansarea apelului pentru candidaturi la cel de-al 11-lea curs IPROMO – program de formare profesională pe probleme de  dezvoltarea montană durabilă – organizat în comun de către Secretariatul Parteneriatului Montan (FAO), Universitatea din Torino, și din acest an, și de Universitatea din Tuscia, Italia, cu înaltul patronaj al Ministerului Italian pentru Afaceri Externe. Tema din acest an al programului IPROMO vizează „Bioeconomia în zonele montane – oportunitate pentru dezvoltare locală“.… Citește articolul

International Mountain Day – 11’th of December 2017: “Mountains under pressure: climate, hunger, migration”

IMD_temp_Logo INTENATIONAL MOUNTIAN DAY – 11’th of DECEMBER 2017 MOUNTAINS UNDER PRESSURE: CLIMATE, HUNGER, MIGRATION The United Nations General Assembly declared 11 December “International Mountain Day of the Mountain”. Since 2003, a great emphasis has been placed on raising awareness of the importance of mountains for life, highlighting the opportunities and constraints of mountain development and building alliances / partnerships that will bring positive changes for mountain populations and environments. “Mountains under pressure: climate, hunger, migration” is the theme selected by the United Nations to celevrate the International Mountain Day in 2017. Almost one billion people live in mountain areas, and over half the human population depends on mountains for water, food and clean energy.… Citește articolul

O nouă meserie va fi introdusă în COR – ocupația ”expert în dezvoltare durabilă”

Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, din cadrul Secretariatului General al Guvernului, a înaintat, la finalul anului 2017, Ministerului Muncii și Justiției Sociale, respectiv Direcției Politici de Ocupare, Competențe și Mobilitate Profesională, o solicitare de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupațiilor din România (COR) pentru introducerea ocupației „expert în dezvoltare durabilă”.… Citește articolul

Competiţia “Tinerii de azi Antreprenorii de mâine”, ediţia a VI-a (Piatra Neamț, decembrie 2017)

Pe 11 și 12 decembrie 2017, s-a desfășurat Competiția “Tinerii de azi Antreprenorii de mâine”, ediția a VI-a, înscrisă în Calendarul Activităților Educative Naționale 2017, domeniul tehnic, poziţia 21, organizată de Colegiul Național de Informatică din Piatra Neamț, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord – Est,  Camera de Comerț și Industrie Neamț,  Asociația Junior Achievement România,  Asociația FUN EDUCATION și Asociația ROMONTANA, la care au participat 109 de echipe din toată țara. Citește articolul