Educație pentru Dezvoltare Rurală Montană Durabilă prin Agroturism – Sărutul Munților (2006 – 2008)

Proiectul a fost implementat în perioada 2006 – 2008 de către Asociația Națională pentru Dezvoltare Rurală Montană “Romontana” (lider proiect) în parteneriat cu Centrul de Formare si Inovație pentru Dezvoltare în Carpați CEFIDEC – Vatra Dornei, Forumul Montan din România, Federația Agricultorilor de Munte “Dorna”, Consiliul Județean Suceava, Chernivtsi City Community Organisation “Business Centre” (Ucraina) și Bukovyna Partnership Agency (Ucraina) în cadrul programului de bună vecinătate (trans-frontalier) PHARE CBC Romania – Ucraina (RO 2004/016-942.01.01.06).

Bugetul total al proiectului a fost de 225.200 Euro.

Proiectul a vizat un “pachet” de acțiuni ce s-au adresat factorilor cheie pentru demararea procesului de dezvotare durabilă în localitățile montane de frontieră din Ucraina, regiunea Cernăuți, raioanele Storojineț, Putyla și Vijnița, prin transfer de experiență dinspre Bazinul Dornelor, județul Suceava, România.

Componente:

a) Organizarea de cursuri de inițiere și orientare în agroturism și dezvoltare rurală montană pentru grupuri de “actori” din zona montană a Ucrainei (regiunea de graniță cu județul Suceava): tineri agricultori, specialisti agricoli, primari, directori de școli și oficiali de la nivel raional și regional, cursuri organizate în parteneriat cu Centrul de Formare și Inovație pentru Dezvoltare în Carpați CEFIDEC – Vatra Dornei, Forumul Montan din România, Federația Agricultorilor de Munte “Dorna” și Consiliul Județean Suceava;

b) Organizarea “Caravanei Montane” în localitățile montane din Ucraina, cu prestarea de conferințe publice – cu rol de sensibilizare – pe tema “Dezvoltarea durabilă a zonei montane prin agroturism și calitatea produsului montan”;

c) Realizarea schimbului de experiență în domeniul agroturismului și turismului rural montan, între primarii din Bazinul Dornelor și Campulungului Moldovenesc și primarii localităților montane aflate în zona de frontieră Ucrainiana din regiunea Cernăuți, pentru cunoașterea și depistarea de posibilități pentru dezvoltarea turismului, a relațiilor culturale și găsirea altor posibilități de afaceri în legătură cu suportul economic și serviciile pentru agroturism și turism rural montan.

d) Acordarea de asistență tehnică pentru amenajarea a trei gospodării agroturistice montane “pilot”, câte una în fiecare din raioanele Storojineș, Putyla și Vișnița;

e) Crearea a doua organizații de femei, una în România, a doua în Ucraina, pentru producerea și valorificarea artizanatului de calitate pe ambele părți ale frontierei;

f) Realizarea studiului privind potențialul agroturistic și social-economic al zonelor montane din raioanele Storojineț,  Putyla și Vijnița, regiunea Cernăuți, cu propuneri de interes inter-regional

g) Participarea selectivă a actorilor implicați în acest proiect la câte un festival în România și unul în Ucraina cu caracter folcloric, artizanal, turistic, organizate în zona montană;

h) Organizarea mesei rotunde și a seminarului de evaluare a rezultatelor obținute și analizare a perspectivelor de lărgire a cooperării transfrontaliere în domeniul dezvoltării durabile a turismului, agroturismului și a comunităților montane, la jumatatea parcursului și la finalizarea proiectului.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*
*
Website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.