Proiectul ETSM2030 “European Tourism Sustainability Monitoring” (Finanțat de Comisia Europeană, Programul COSME, 2023 – 2025).

European Tourism Sustainability Monitoring 2030 (ETSM2030) este un proiect finanțat de Uniunea Europeană (UE) pentru a promova certificarea sustenabilității și cunoștințele privind sustenabilitatea în cadrul operatorilor din turism și servicii conexe, precum și pentru a reuni entități care lucrează sustenabil într-o rețea, unde schimbul de idei și experiențe este încurajat. ETSM2030 urmărește să creeze o rețea de entități din turism pentru a spori monitorizarea sustenabilității prin co-crearea și co-implementarea proiectelor de inovații durabile și prin stimularea participării la schemele relevante de certificare a sustenabilității, în special EU Ecolabel și EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Mai multe detalii pot fi accesate pe site-ul proiectului: https://etsm2030.eu… Citește articolul

Intărirea capacității asociațiilor proprietarilor de păduri pentru un management forestier durabil (2014 – 2017)

Proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Parteneri proiect: SAB Elveția (www.sab.ch), RoMontana (www.romontana.org), Fundația Open Fields (www.openfields.ro), Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava (www.usv.ro) și “Nostra Silva” – Federația Proprietarilor de Păduri și Pășuni din România (www.nostrasilva.ro) Buget proiect: 478.072 CHF Perioada de implementare: 2014 – 2017 Scopul proiectului: Contribuții pentru un management integrat și durabil al pădurilor din România prin întărirea capacității asociațiilor de proprietari Obiectiv 1: Asociațiile proprietarilor de păduri din zona de implementare a proiectului administrează pădurea într-un mod durabil Obiectiv 2: Federația Proprietarilor de Păduri și Pășuni din România “Nostra Silva” devine un actor cheie în reprezentarea intereselor membrilor Obiectiv 3: Certificarea PEFC și/sau FSC este implementată în zona pilot Materiale realizate în cadrul proiectului: Analiza preliminară a asociațiilor proprietarilor de păduri din județul Suceava (material în limba Engleză); Raportul de selecție a cinci asociații “pilot” de proprietari de păduri din județul Suceava pentru a fi sprijinite prin proiect (material în limba Engleză); Analiza detaliată a celor cinci asociații “pilot” de proprietari de păduri din județul Suceava, selectate pentru a fi sprijinite prin proiect (material în limba Română); Analiza detaliată a celor cinci asociații “pilot” de proprietari de păduri din județul Suceava, selectate pentru a fi sprijinite prin proiect (material în limba Engleză); Pliant: “Comunicarea internă – Creșterea transparenței în luarea deciziilor la nivelul asociațiilor de proprietari de păduri” (material în limba Română); Broșură: “Ghid pentru elaborarea planurilor de dezvoltare ale asociațiilor proprietarilor de păduri” (material în limba Română); Broșură: “PEFC – Certificarea forestieră pe înțelesul tuturor” (material în limba Română).… Citește articolul

Modele Agricole Sustenabile pentru Zona Montană din România (2014 – 2016)

 “Modele Agricole Sustenabile pentru Zona Montană din România” Proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Parteneri proiect:  SAB Elveția (www.sab.ch), Federația Agricultorilor de Munte “Dorna” (www.famdorna.ro), Fundația Open Fields (fosta Heifer Romania – www.openfields.ro), RoMontana (www.romontana.org) Valoare totală proiect: 1.512.349 CHF Perioada de implementare: 2014 – 2016 Scopul proiectului: Dezvoltarea modelelor agricole din zona montană a României prin integrarea activităților tradiționale în sistemul economic modern. Obiectiv 1 – Consolidarea factoriilor de producție ai sistemului tradițional de fabricație: • Îmbunătățirea managementului în ceea ce privește pășunatul • Un număr de 6 modele de stâni moderne vor fi realizate și vor fi operaționale într-o zonă special destinată Obiectiv 2 – Îmbunătățirea oportunităților de desfacere pe piața tradițională: • Redactarea specificațiilor produsului și a ghidurilor de asistență pentru 3 grupuri de produse • Dezvoltarea studiului de marketing • Elaborarea  și implementarea unui ansamblu de marcare și etichetare a produsului • Organizarea de evenimente pentru promovarea produselor tradiționale, atât la nivel local și regional, cât și național • Derularea unor campanii de susținere a consumului de produse tradiționale locale pe grupuri țintă diferite Obiectiv 3 – Îmbunătățirea abilităților producătorilor de a diversifica și moderniza producția de produse tradiționale • Implementarea unei curicule complet noi pentru ciobani, administratorii stânei și fermierii din organizație.… Citește articolul

InRuTou – Inovație în Turismul Rural (2013 – 2015)

InRuTou_Image   Perioada de implementare: 2013 – 2015 Buget total: 533.307 EUR “Inovație în turismul rural – InRuTou” a fost un proiect implementat de către Asociația RoMontana în parteneriat cu IMC Universitatea de Științe Aplicate din Krems (Austria), UNEP Viena – Secretariatul Interimar al Convenției Carpatice (Austria), EURAC – Academia Europeană (Bolzano, Italia), SCIENTER (Italia), SEED (Elveția), Universitatea din Bournemouth (Marea Britanie), Ekopsychology (Polonia) și Green Dossier (Ucraina). Proiectul a fost finanțat printr-un grant al Comisiei Europene prin Programul Invățare pe tot parcurusl vieții (Lifelong Learning Programme).Proiectul și-a propus dezvoltarea și testarea unui set de instrumente și modele inovatoare care să faciliteze dezvoltarea durabilă a turismului rural din regiunile montane, prin consultarea comunităților țintă și instruirea liderilor de opinie selectați ca factori de multiplicare în comunitate, devenind la rândul lor traineri pentru operatorii din turismul local cu grade de experiență și educație diferite, consolidând astfel procesul de planificare în turismul rural.… Citește articolul

Greenovation Challenge – dezvoltarea competențelor tinerilor pentru inovare în dezvoltarea durabilă (2014 – 2016)

          Perioada de implementare: 2014 – 2016 Buget total proiect: 174.178 EUR  Asociația RoMontana, Junior Achievement România și Ungt Entreprenørskap Sogn og Fjordane au derulat în parteneriat Greenovation Challenge: dezvoltarea competențelor tinerilor pentru inovare în dezvoltarea durabilă, un proiect bilateral de educație ecologică România-Norvegia, proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România. Proiectul a implicat, în perioada 2014-2016, peste 50 de profesori și 950 de elevi de liceu din zonele montane.Proiectul Greenovation Challenge are ca scop dezvoltarea competențelor tinerilor pentru inovare în dezvoltarea durabilă și oferă elevilor o experiență educațională unică prin:a) derularea la clasă a unui modul de activități educaționale practice, learning by doing, pe teme de mediu (modulul Eco-nomia), facilitate de profesori care vor beneficia de training și materiale educaționale gratuite; b) participarea elevilor la activități de cultură civică și implicare reală în comunitate și comunicare cu autorități locale și la o competiție de soluționare inovatoare a unor probleme de dezvoltare durabilă specifice zonelor montane (competiția va avea mai multe etape: locală, națională, internațională); c) implicarea elevilor în evenimente educaționale bilaterale, în care elevii din România vor colabora la generarea de soluții pentru probleme concrete cu elevi din Norvegia.… Citește articolul

ECO-CARPAȚI – Dezvoltarea de Eco-Afaceri în Carpații de frontieră, o șansă pentru o mai bună competitivitate economică (2013 – 2015)

Proiectul de colaborare transfrontalieră „ECO-CARPAŢI – Dezvoltarea de Eco-Business în Carpaţii de frontieră, o şansă pentru o mai bună competitivitate economică”, cod MIS ETC 1603, a fost: – realizat de către Asociaţia Publică Municipală „Centrul de Business” (Cernăuţi), – în colaborare cu: Asociaţia de Dezvoltare Economică şi Regională – ADER (Suceava, România), Asociaţia Naţională pentru Dezvoltare Rurală Montană «ROMONTANA» (Vatra Dornei, România) şi Asociaţia Internațională a Business-ului Mic si Mijlociu „Small Euro Business” (Bălţi, Republica Moldova). Proiectul s-a derulat în perioada (2013-2015) în cadrul Programului Operaţional Comun „România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013” (grantul UE în cadrul proiectului „ECO-CARPAŢI – Dezvoltarea de Eco-Business în Carpaţii de frontieră, o şansă pentru o mai bună competitivitate economică”, cod MIS ETC 1603, şi reprezintă 715.510,25 euro, echivalent în grivne – 7.866.605,89).… Citește articolul

Utilizarea lemnului și organizarea industriei lemnului din zona montană (2011 – 2012)

Proiect implementat de Euromontana (Asociația Regiunilor Montane din Europa) și finanțat de către Ministerul Agriculturii din Franța, finalizat în luna Aprilie 2012. Obiectivul principal al proiectului a fost de a identifica și analiza practicile pozitive și durabile în ceea ce privește extracția și utilizarea lemnului și a organizarea (organizații formale ale proprietarilor de păduri, federații, uniuni, asociații, sau informale) lanțurilor de aprovizionare cu lemn în zonele montane (de la materie primă la produse finite), în țările europene cu păduri montane, cu potențial de recoltare suficientă. Romontana a sprijinit proiectul prin identificarea și colectarea exemplelor de bune practici din România. Studiul realizat prin proiect poate fi descărcat aici (clik).… Citește articolul

Educație pentru Dezvoltare Rurală Montană Durabilă prin Agroturism – Sărutul Munților (2006 – 2008)

Proiectul a fost implementat în perioada 2006 – 2008 de către Asociația Națională pentru Dezvoltare Rurală Montană “Romontana” (lider proiect) în parteneriat cu Centrul de Formare si Inovație pentru Dezvoltare în Carpați CEFIDEC – Vatra Dornei, Forumul Montan din România, Federația Agricultorilor de Munte “Dorna”, Consiliul Județean Suceava, Chernivtsi City Community Organisation “Business Centre” (Ucraina) și Bukovyna Partnership Agency (Ucraina) în cadrul programului de bună vecinătate (trans-frontalier) PHARE CBC Romania – Ucraina (RO 2004/016-942.01.01.06). Bugetul total al proiectului a fost de 225.200 Euro. Proiectul a vizat un “pachet” de acțiuni ce s-au adresat factorilor cheie pentru demararea procesului de dezvotare durabilă în localitățile montane de frontieră din Ucraina, regiunea Cernăuți, raioanele Storojineț, Putyla și Vijnița, prin transfer de experiență dinspre Bazinul Dornelor, județul Suceava, România.… Citește articolul

Consorțiu trans-frontalier de management și intervenție pentru protecția apelor de suprafață din regiunea de graniță România – Ucraina (2007 – 2008)

Proiectul a fost demarat de Fundația „Corona”, Filiala Suceava, în parteneriat cu Organizația comunității orașului Cernăuți „Business Center” și Asociația “Romontana” fiind finanțat de Uniunea Europeană, prin Programul de vecinătate România-Ucraina 2004-2006, componenta Phare CBC 2005. Scopul proiectului a constat în dezvoltarea capacității operaționale de intervenție a factorilor responsabili din regiunea de graniță, în vederea protejării calității apelor de suprafață și creșterii nivelului de conștientizare și informare a publicului privind cooperarea pe această linie. În cadrul proiectului sunt s-au realizat un workshop transfrontalier, inițierea unui forum electronic de discuție și publicarea unui ghid de bune practici. De asemenea, s-a desfășurat o campanie media trasfrontalieră prin distribuirea a 15.000 de pliante și 10.000 de broșuri.… Citește articolul