Greenovation Challenge – dezvoltarea competențelor tinerilor pentru inovare în dezvoltarea durabilă (2014 – 2016)

 

 

 

 

 

Perioada de implementare: 2014 – 2016

Buget total proiect: 174.178 EUR

 Asociația RoMontana, Junior Achievement România și Ungt Entreprenørskap Sogn og Fjordane au derulat în parteneriat Greenovation Challenge: dezvoltarea competențelor tinerilor pentru inovare în dezvoltarea durabilă, un proiect bilateral de educație ecologică România-Norvegia, proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România. Proiectul a implicat, în perioada 2014-2016, peste 50 de profesori și 950 de elevi de liceu din zonele montane.
Proiectul Greenovation Challenge are ca scop dezvoltarea competențelor tinerilor pentru inovare în dezvoltarea durabilă și oferă elevilor o experiență educațională unică prin:
a) derularea la clasă a unui modul de activități educaționale practicelearning by doingpe teme de mediu (modulul Eco-nomia), facilitate de profesori care vor beneficia de training și materiale educaționale gratuite;

b) participarea elevilor la activități de cultură civică și implicare reală în comunitate și comunicare cu autorități locale și la o competiție de soluționare inovatoare a unor probleme de dezvoltare durabilă specifice zonelor montane (competiția va avea mai multe etape: locală, națională, internațională);

c) implicarea elevilor în evenimente educaționale bilaterale, în care elevii din România vor colabora la generarea de soluții pentru probleme concrete cu elevi din Norvegia.

Pe parcursul implementării (mai 2014 – aprilie 2016), s-au obținut următoarele rezultate-cheie, pe fiecare dintre componentele educaționale adresate prin proiectul Greenovation Challenge: dezvoltarea competențelor tinerilor pentru inovare în dezvoltarea durabilă:

  • 950 elevi, 50 profesori din 37 licee, 28 localități (13 județe)din zone montane ale României au parcurs activitățile de educație ecologică și au beneficiat de materiale educaționale gratuite (modulul Eco-nomia) și de resurse suplimentare pentru informarea privind dezvoltarea durabilă în zonele montane;
  • 4 webinarii derulate de experți pe teme de mediu și dezvoltare durabilă, cu exemple relevante de studii de caz pentru pregătirea profesorilor și elevilor pentru competiție;
  • 25 proiecte școlare ecologice derulate de profesori și elevi în comunitățile montane;
  • competiția pentru inovație în domeniul sustenabilității de mediua implicat în faza locală 600 de elevi (iar în etapa națională 163 de elevi), care au realizat și prezentat 100 de propuneri de proiecte cu soluții de rezolvare a unor probleme de dezvoltare durabilă din comunitățile lor;
  • campanie de promovare și diseminare, cu participarea elevilor ca cetățeni activi, a soluțiilor propuse către 50 de autorități locale din zone montane din România;
  • implicarea a 10 experți în domeniul dezvoltării durabile ca voluntari în activitățile educaționale;
  • 13 profesori și 61 de elevi români și norvegieni au participat la Greenovation Camp, evenimente educaționale bilaterale în Norvegia și România, unde tinerii au lucrat în echipe mixte pentru a rezolva teme de dezvoltare durabilă.

Raportul de diseminare (limba Română)

Afișul Greenovation Challenge

Mai multe detalii despre proiect pe http://greenovationchallenge.jaromania.org

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*
*
Website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.