Modele Agricole Sustenabile pentru Zona Montană din România (2014 – 2016)

 “Modele Agricole Sustenabile pentru Zona Montană din România”

Proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Parteneri proiect:  SAB Elveția (www.sab.ch)Federația Agricultorilor de Munte “Dorna” (www.famdorna.ro), Fundația Open Fields (fosta Heifer Romania – www.openfields.ro), RoMontana (www.romontana.org)

Valoare totală proiect: 1.512.349 CHF

Perioada de implementare: 2014 – 2016

Scopul proiectului: Dezvoltarea modelelor agricole din zona montană a României prin integrarea activităților tradiționale în sistemul economic modern.

Obiectiv 1 – Consolidarea factoriilor de producție ai sistemului tradițional de fabricație:

• Îmbunătățirea managementului în ceea ce privește pășunatul

• Un număr de 6 modele de stâni moderne vor fi realizate și vor fi operaționale într-o zonă special destinată

Obiectiv 2 – Îmbunătățirea oportunităților de desfacere pe piața tradițională:

• Redactarea specificațiilor produsului și a ghidurilor de asistență pentru 3 grupuri de produse

• Dezvoltarea studiului de marketing

• Elaborarea  și implementarea unui ansamblu de marcare și etichetare a produsului

• Organizarea de evenimente pentru promovarea produselor tradiționale, atât la nivel local și regional, cât și național

• Derularea unor campanii de susținere a consumului de produse tradiționale locale pe grupuri țintă diferite

Obiectiv 3 – Îmbunătățirea abilităților producătorilor de a diversifica și moderniza producția de produse tradiționale

• Implementarea unei curicule complet noi pentru ciobani, administratorii stânei și fermierii din organizație. Asociația fermierilor își va întâri într-un mod subtanțial, relațiile sale externe

• Se vor organiza schimburi de experiență cu partenerii elvețieni, în Elvetia, iar dacă este cazul și în Franța sau Spania

Obiectiv 4 – Modelele de stâni și manualul de bune practici vor fi diseminate și promovate  atât la nivel regional cât și național

• Asigurarea sustenabilității rezultatelor produse și diseminarea modelelor de stâne

Elaborarea unui ghid de bune practici

pdf-icon

• Au fost elaborate și o serie de trei broșuri pe baza unor capitole din ghidul de bune practici:

Managementul pajiștilor

pdf-icon

 

Rețete și specificații tehnice

pdf-icon

 

Construcții zoopastorale, saivane și stâne

pdf-icon

 

Mai multe detalii se găsesc pe site-ul proiectului: www.carpatsheep.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*
*
Website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.